[Vadim / Snowcalmth] About me / O mnie / Про мене

Name – Vadim Dovganyuk
Age – 15
Gender – Male
Date of birth – April 7, 2001
Birthplace – Zaporizhia, Ukraine
Place of residence – Leipzig, Germany
Relationship – I have a girlfriend
Disabilities – Autism
Hobbies – Reading, figure skating, ice dancing and listening to music
Family – My biological mother lives at Poland, my biological father is no longer alive. I live with an adoptive family with 4 older siblings and 2 younger siblings.
Others – I love the color white, ferets and foxes. I often listed to Arabic and Turkish music.

Imię – Vadim Dovganyuk
Wiek – 15 lat
Płeć – Mężczyzna
Data urodzenia – 7 kwietnia 2001 r.
Miejsce urodzenia – Zaporoże, Ukraina
Miejsce zamieszkania – Lipsk, Niemcy
Związek – Mam dziewczynę
Niepełnosprawność – Autyzm
Hobby – Czytanie, łyżwiarstwo figurowe, pary taneczne i słuchanie muzyki
Rodzina – Moja biologiczna matka mieszka w Polsce, mój biologiczny ojciec już nie żyje. Mieszkam z rodziną zastępczą z czwórką starszego rodzeństwa i dwójką młodszego.
Inne – Uwielbiam kolor biały, fretki i lisy. Często słucham arabskiej i tureckiej muzyki.

Ім’я — Вадим Довганюк
Вік — 15
Стать — Чоловіча
Дата народження — 7 квітня 2001
Місце народження — Запоріжжя, Україна
Місце проживання — Лейпциг, Німеччина
Стосунки — У мене є дівчина
Інвалідність — Аутизм
Хобі — Читання і фігурне катання, танцювати на льоду і слухати музику
Родина — Моя біологічна мати живе в Польщі, мого біологічного батька вже немає в живих. Я живу з прийомною сім’єю з 4 старшими братами та сестрами і 2 молодшими братами та сестрами.
Інше — Я люблю білий колір, тхорів і лисиць. Я часто слухаю арабську і турецьку музику.